Лекция 28. Стратегия разработки реактора

Махлин Владилен Абрамович , к.т.н.